Past Presidents & Secretaries

YearPresidentHon. Secretary
1973 – 79Dr. R. K. PradhanDr. Hema Mankeshwar
1980Dr. Hema MankeshwarDr. S. A. Shrirao
1981Dr. N. T. BalankheDr. S. A. Shrirao
1982Dr. R. N. ShettyDr. A. R. Mashankar
1983Dr. Malati PhadkeDr. A. R. Mashankar
1984 – 85 Dr. S. A. ShriraoDr. A. V. Chaoji
1986Dr. S. MaitraDr. A. V. Chaoji
1987Dr. V. M. WaikarDr. V. E. Tambe
1988 – 89Dr. S. M. LallaDr. V. E. Tambe
1990Dr. B. M. SahayDr. S. K. Deshpande
1991 – 92Dr. D. B. DiwaleDr. S. K. Deshpande
1993 – 94Dr. A. R. MashankarDr. Pratibha Deshmukh
1995 – 96Dr. Ranjana DeshmukhDr. N. K. Agrawal
1997 – 98Dr. A. V. ChaojiDr. Satish Kadam
1999 – 2000Dr. Rashmi DeshpandeDr. Shubhada Deshmukh
2001 – 02Dr. S. K. DeshpandeDr. Radhika Marwah
2003 – 04Dr. Pratibha DeshmukhDr. Chandrashekharan Cham
2005 – 06Dr. Vidula KapreDr. Charuta Gadkari
2007 – 08Dr. Anil JainDr. Manisha Shembekar
2009Dr. Anjali BhureDr. Hemangi Abhyankar
2010Dr. Deepak AnjankarDr. Vikram Alsi
2011Dr. Shubhada DeshmukhDr. Sheetal Dalal
2012Dr. C.S. ChamDr. Sheetal Dalal
2013Dr. Charuta GadkariDr. Saurabh Barde
2014Dr. Narendra TamhaneDr. Saurabh Barde
2015Dr. Bhau RajurkarDr. Rashmi Shingade
2016Dr. Hemant RahatekarDr. Kiran Vyawhare
2017Dr. Sheetal Dalal Dr. Gauri Arora
2018Dr. Sunita LawangeDr. Umesh Ramtani
2019Dr. Manisha ShembekarDr. Soma Cham
2020Dr. Saurabh BardeDr. Deepak Madankar
2021Dr. Kiran VyawhareDr. Sarita Joglekar
2022Dr. Rashmi ShingadeDr. Devayani Thakur